Upozornění portálu

Společnost K&K INVESTMENT AND EDUCATION s.r.o., jako provozovatel (dále jen „Provozovatel“) portálu DluhopisyOstrava.cz (dále jen „Portál“), upozorňuje všechny jeho uživatele, že Portál je pouze informačním, inzertním a administrativním webem, který si klade za cíl předávat objektivní informace o dluhopisech široké veřejnosti, umožnit uživatelům případné propojení mezi emitenty a investory a pomáhat emitentům při správě jejich emisí.


Provozovatel Portálu není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), ani vypořadavatelem obchodů či vypořádacím systémem dle § 82 a násl. ZPKT. Provozovatel není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli Portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli Portálu.


Upozornění k tržišti Dluhopisy Ostrava
Provozovatel není burzou cenných papírů ani organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu § 37 a násl. ZPKT. Tato sekce pouze umožňuje majitelům dluhopisů soukromě inzerovat prodej dluhopisů třetím osobám. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah soukromé inzerce. Provozovatel nezajišťuje párování inzertních nabídek s poptávkou, vypořádání uzavřených obchodů či jakoukoliv související evidenci. Provozovatel není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli Portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli Portálu. Provozovatel doporučuje uživatelům, aby inzerované nabídky považovali za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy realizovali prostřednictvím obchodníků s cennými papíry.

 

Výnos a riziko investice do dluhopisů
Pokud se v informacích na Portále hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice v sobě zahrnují rizika, zejména riziko kolísání hodnoty, likvidní riziko a kreditní riziko emitenta. Návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena.

Nové nabídky dluhopisů emailem

Kam vám můžeme posílat info o nových dluhopisech v nabídce?